xxx
Voor informatie, neem contact op met Marlon​ Pijpelink,
Directeur WarmCO2

T: 0115 647551 
E: m.pijpelink@warmco.nl

Koploper hoogwaardige restwarmte en rest CO2

Privacy verklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

WarmCO2 verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. U geeft daarmee aan WarmCO2 de uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken voor voormelde doeleinden.

De normale persoonsgegevens die we verwerken zijn:

 • Voor en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Email adres

Bijzondere persoonsgegevens

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. 

Waarom hebben we die persoonsgegevens nodig

 • Verbeteren van onze dienstverlening.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of overige content via mail.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • WarmCO2 analyseert uw gedrag op de website om daarmee de informatie op de website te verbeteren.
 • Om aan uw vraag naar informatie via informatie via onze website, email of telefoon te beantwoorden.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (administratie-, bewaar- en belastingplicht).
 • Voor nieuwsbrieven, vooraankondigingen, …etc. Indien expliciet toestemming is gegeven.

Hoe lang we gegevens bewaren

WarmCO2 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met derden

WarmCO2 verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
In het uitzonderlijke geval dat WarmCO2 persoonsgegevens doorgeeft aan andere organisaties, die geen gerechtelijke autoriteiten of politiediensten zijn, wordt dit expliciet vermeld of wordt uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd.

Website

U aanvaardt en erkent dat WarmCO2, naar eigen inzicht, een beroep kan doen op dienstverleners om de WarmCO2 website technisch te ondersteunen, zoals bijvoorbeeld om webservers te beheren, een back-up van informatie te nemen enzovoort.

WarmCO2 gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De cookies worden voor technische doeleinden gebruikt en zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Voor de website gebruiken we een eenvoudige statistieken teller waarbij de IP adressen onbruikbaar gemaakt zijn:

 • Statcounter

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

Deze wordt door ons niet gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt uw toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens steeds intrekken, tenzij dit wettelijk anders is bepaald. 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering in te sturen via het contactformulier.

We vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen als bewijs dat u inderdaad de aanvrager bent.

Beveiliging persoonsgegevens

WarmCO2 neemt de persoonlijke privacy van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wanneer u persoonsgegevens verstrekt aan WarmCO2 dan worden deze verwerkt in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de telefoon 0115 - 647551 of mobiel 06 13 95 63 72, per post of per email via het contactformulier.

Klacht indienen

We willen u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Vragen over ons privacy beleid of de uitvoering daarvan kunt u via de contactpagina indienen.