xxx
Voor informatie, neem contact op met Marlon​ Pijpelink,
Directeur WarmCO2

T: 0115 647551 
E: m.pijpelink@warmco.nl

Koploper hoogwaardige restwarmte en rest CO2

Duurzame ontwikkeling in de Kanaalzone

WarmCO2 en Biopark Terneuzen

WarmCO2 staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van Biopark Terneuzen in de Kanaalzone.
In dit gebied tussen Terneuzen en de Belgische grens is veel industrie gevestigd. Met duurzaamheid hoog op de politieke en bestuurlijke agenda is een aantal initiatieven ontplooid om bedrijven in dit gebied aan elkaar te koppelen met het doel hen zo optimaal mogelijk gebruik te laten maken van elkaars rest- en afvalstromen. Dit wordt ‘smart linking’ genoemd. Op deze manier worden kostbare stoffen hergebruikt, verspilling beperkt en flink bespaard. Denk bij rest- en afvalstoffen aan water, CO2, biomassa, warmte of zetmeel.

Duurzame samenwerking

Biopark Terneuzen is een samenwerkingsverband van bedrijven en organisaties die zich samen inspannen om duurzame groei van economische industriële activiteiten in de Kanaalzone te realiseren. Biopark Terneuzen is een initiatief van North Sea Port.

Deelnemende bedrijven Biopark Terneuzen

BER / Holland Innovation, Biomass Trading & Handling BV, Cargill, DELTA NV, Dow, DSD,bedrijven Econcern / Evelop, Economische Impuls Zeeland, Express Energy / Bio2E, Gemeente Terneuzen, Ghent Bio Economy Valley, Goes on Green, HZ University of Apllied Science, Heros Sluiskil, Schücking, Nedalco, Provincie Zeeland, ROC Westerschelde, Sagro, Valuepark Terneuzen, Wageningen UR, WarmCO2, Yara, North Sea Port

Het werkgebied van Biopark Terneuzen

Biopark Terneuzen strekt zich uit vanaf de haven in Terneuzen (Westerschelde) via Sluiskil en de Axelse vlakte tot aan Sas van Gent. Een gebied van ca. 20km langs het Kanaal Gent-Terneuzen in zuidelijke richting, tot dichtbij de grens met België. Zie google maps
Meer weten over de verschillende bedrijven en projecten in Biopark Terneuzen?
Kijk op de website van Biopark Terneuzen.

Faciliteren in kennis, procedures en contacten

Samenwerking in Biopark Terneuzen biedt kansen om duurzame groei van bedrijven in de Kanaalzone te stimuleren. Via het samenwerkingsverband kunnen ondernemers gebruik maken van onder meer subsidies, advies over duurzame investeringen, risicoanalyse, informatievoorziening en een breed regionaal netwerk.


Van Yara richting Glastuinbouw Zeeuws-Vlaanderen op de Axelse vlakte

Het samenwerkingsverband is ook het aanspreekpunt voor de politieke lobby en belangenbehartiging. Het neemt direct en indirect deel aan innovatieve concepten zoals Biobased Europe, een 'laboratorium' waar bedrijven tegen minimale investering nieuwe technieken in proefopstelling kunnen testen.

Voorbeeld smart linking: WarmCO2

WarmCO2 is een sprekend voorbeeld van hoe de afvalproducten van het ene bedrijf nog goed kunnen worden gebruikt door andere bedrijven. Warmte en CO2, reststromen van Yara Sluiskil, worden niet alleen hergebruikt in de glastuinbouw, maar leveren daar bovendien een forse besparing op in energiekosten en zorgen voor een aanzienlijke beperking in de uitstoot van
CO2.

Download en bekijk de illustratie op A4 formaat

Duurzame initiatieven in de kanaalzone op een rij

In dit schema zijn de verschillende initiatieven in de Kanaalzone en hun relatie met WarmCO2 verder uitgewerkt.

Download de pdf

Multi Utility Providing

De MUP draagt bij aan de duurzame ontwikkeling in de kanaalzone Gent - Terneuzen. Het maakt onderdeel uit van het Strategisch Plan Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone en van het Europese programma Ports Adapting To Change (PATCH).

Lees meer over Multi Utility Providing