xxx
Voor informatie, neem contact op met Marlon​ Pijpelink,
Directeur WarmCO2

T: 0115 647551 
E: m.pijpelink@warmco.nl

Koploper hoogwaardige restwarmte en rest CO2

Multi Utility Providing - méér dan alleen leidingen

De Zeehavens van Borsele, Vlissingen en Terneuzen vormen de derde zeehaven van Nederland. North Sea Port vindt het belangrijk te werken aan een duurzame haven. Daarbij is een speerpunt het ontwikkelen van nieuwe duurzame industrie naast de bestaande industrie langs het Kanaal van Gent naar Terneuzen.
Multi utility providing is een systeemconcept dat bestaat uit een drietal componenten:

  • het identificeren van en uittwisselbare commodities zoals CO2, water, warmte en elektriciteit;
  • het organiseren van vraag en aanbod rond uitwisseling;
  • een ondergrondse infrastructuur om bedrijven te koppelen en transporrt via andere modaliteiten te verminderen.

De MUP draagt bij aan de duurzame ontwikkeling in de kanaalzone Gent - Terneuzen. Het maakt onderdeel uit van het Strategisch Plan Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone en van het Europese programma Ports Adapting To Change (PATCH).

PATCH (Ports Adapting To CHange): een europese stimulans

Deel-gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van de samenwerkingsprogramma Interreg IV A 2 Mers Seas Zeeën. Patch is een grensoverschrijdend project € 9,5 mlj tussen 7 havens (North Sea Port, Zeebrugge, Ramsgate, Calais, Portsmouth, Oostende, Newhaven) en 2 openbare lichamen (East Sussex County Council, SEEDA) in België, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

De primaire doelstelling van PATCH is om de KMO-havens in het Kanaal en de Zuidelijke Noordzee extra capaciteit geven om veerkrachtiger met veranderingen om te kunnen gaan en open te staan voor innovatie en ondernemerschap, maar ook om de economische basis van hun activiteiten te diversifiëren.
 Lees verder over het SDR-platform van 12 samenwerkende bedrijven