xxx
Voor informatie, neem contact op met Marlon​ Pijpelink,
Directeur WarmCO2

T: 0115 647551 
E: m.pijpelink@warmco.nl

Koploper hoogwaardige restwarmte en rest CO2

Smart Delta Resources Platform

Twaalf energie- en grondstofintensieve bedrijven in de zuidwestelijke deltaregio hebben het Smart Delta Resources platform opgericht (SDR platform). Het betreft Arcelor Mittal Gent, Arkema Vlissingen, Cargill, Delta, Dow Benelux, ICL-IP Terneuzen, Lamb Weston-Meijer, Sabic Bergen op Zoom, Suiker Unie, Yara Sluiskil, Zeeland Refinery en North Sea Port. De hoge concentratie aan energie- en grondstofintensieve bedrijven en de combinatie van sectoren, biedt mogelijkheden voor synergie, innovatie en gezamenlijke groei.

Kanaalzone goed voor kwart van gasverbruik Nederland

De ondernemingen hebben een gezamenlijk energieverbruik van ongeveer 25% van de totale Nederlandse gasconsumptie. Zij zijn er van overtuigd dat met vergaande samenwerking slimme oplossingen mogelijk zijn voor het huidige internationale concurrentienadeel en verlies van werkgelegenheid als gevolg van de nadelige energie- en grondstoffenpositie.

Samenwerken voor oplossing voor stijgende inkoop kosten

De oprichting van het SDR komt voort uit de slechte concurrentiepositie van energie- en grondstofintensieve bedrijven op dit moment. Door de relatief hoge energie- en grondstofkosten zijn zij nu onvoldoende concurrerend ten opzichte van de industrie buiten Europa. De gevolgen hiervan zijn zichtbaar in verlies van werkgelegenheid en teruglopende investeringen.

Van kansen naar realisatie

Het SDR-platform zal op korte termijn de projecten in kaart brengen die de grootste kans bieden op een verbetering van de concurrentiepositie. Zij start daarvoor een grondige analyse van de kansen voor synergie en groei in de eerste helft van 2014. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de mogelijkheden voor het grootschalig uitwisselen van rest- en afvalstromen. Vervolgens zal het SDR kijken naar het concreet omzetten van deze kansen in reële en op korte en middellange termijn (5 tot 8 jaar) uitvoerbare business cases.


Van Yara richting Glastuinbouw Zeeuws-Vlaanderen op de Axelse vlakte

Het gezamenlijk optrekken onder de paraplu van het SDR platform, ondersteund door de Provincie Zeeland en gefaciliteerd door Impuls Zeeland, maakt het bovendien mogelijk om effectief en efficiënt in te zetten op het aantrekken van nationale en Europese Bedrijven .

Naar website van Impuls ZeelandLees verder over gerealiseerde projecten