xxx
Voor informatie, neem contact op met Marlon​ Pijpelink,
Directeur WarmCO2

T: 0115 647551 
E: m.pijpelink@warmco.nl

Koploper hoogwaardige restwarmte en rest CO2

Gerealiseerde duurzame projecten in Biopark Terneuzen

In het gebied van Biopark Terneuzen zijn 4 duurzame projecten gerealiseerd. Hieronder vind u een overzicht van de projecten die in operationeel zijn:

Daarnaast zijn er 3 duurzame projecten nu vol in ontwikkeling:

Het project 'Restwarmteproject Sloewarmte BV ' valt onder het beheergebied van North Sea Port

Biocontact.eu

Biocontact.eu is een biomassa marktplaats welke door North Sea Port is gelanceerd en door Stichting Biopark Terneuzen wordt geëxploiteerd. Op de site worden vraag en aanbod van biomassa bij elkaar gebracht. Bedrijven die biomassa willen afvoeren kunnen hun aanbod plaatsten op de marktplaats. Bedrijven die daarentegen biomassa zoeken voor bijvoorbeeld verbranding en vergisting, kunnen op de marktplaats de aanbieders vinden.

Naar de website van Biocontact

Biodieselfabriek Electrawinds

De biodieselfabriek van Electrawinds bevindt zich op het Heros Eco Park in Terneuzen.
De biodiesel fabriek wordt gevoed door 2e generatie biomassa, zoals gebruikt frituurvet en dierlijke vetten. Het bedrijf heeft een capaciteit van 250.000 ton biodiesel per jaar.

Het bedrijfsterrein heeft directe toegang (met eigen loskade) tot het Kanaal Gent-Terneuzen en beschikt over een opslagcapaciteit tot 25.000 ton.

Naar de website van Electrawinds

Noble Planet Energy

De biomassa centrale van Nobel Planet Energy met een vermogen van 10 MW produceert energie uit dierlijke meststromen en agrarische reststromen zoals maïs, dat veelal uit de directe omgeving per as wordt aangeleverd. Per jaar wordt zo’n 140.000 ton dierlijke en agrarische reststromen verwerkt.

Het gas dat door de vergisting vrij komt wordt via 5 twintig cilinder motoren van 1915 pk met 1500 tpm omgezet in elektriciteit en warmte. De elektriciteit wordt op het net van Elektriciteitsbedrijf Delta geleverd voor ongeveer 23.000 huishoudens. De warmte wordt voor het eigen proces gebruikt en aan omliggende bedrijven geleverd. Het restproduct uit de vergisting die plaatsvindt in zes tanks, dient als meststof voor de akkerbouw in Zeeland.

Algen bassin Yara

Het algen bassin is onderdeel van een tweejarige proef om op industriële schaal algen te kweken op afvalwater dat nog nutriënten bevat. Yara Sluiskil neemt jaarlijks ongeveer 3,5 miljoen kubieke meter water in. Veruit het grootste deel (85%) wordt verwerkt in eindproducten, zoals bijvoorbeeld Air-1 en ammoniakwater, die hun toepassing vinden in rookgasreiniging van industriële installaties, schepen en voertuigen.

Deel water vanuit de productieomgeving ging als afval naar zee

Een relatief kleine hoeveelheid verschillende proceswaterstromen op de productielocatie (circa 15 procent oftewel 500.000 m3) kan niet meer gebruikt worden in producten en vormt afvalwater. Een aantal van deze verschillende afvalwaterstromen worden geloosd via het AWL-bassin en andere waterstromen gaan richting het Kanaal.

Zuiveren in plaats van lozen

Het project met een begroting van EUR 1 mio. heeft als doel om het water dat nu nog op het Kanaal van Gent naar Terneuzen geloosd wordt verder te zuiveren en wellicht te hergebruiken op de site. Het gaat om ca. 300.000 m3 per jaar. De algen die op de aanwezige nutriënten in het afvalwater groeien, bevatten allerlei inhoudsstoffen waarin verschillende afnemers geïnteresseerd zijn. Het gaat bijvoorbeeld om vetzuren, pigmenten, koolhydraten en oliën die in hoge concentraties aanwezig kunnen zijn, afhankelijk van de algensoort, aanwezige nutriënten, in het water en omgevingsfacturen zoals licht en tempartuur.

Algen belangrijke rol in duurzame innovatie

In totaal bestaan er tienduizenden algensoorten en bovendien is de cultivatie van algen nog volstrekt onontgonnen terrein. Tegelijkertijd biedt dit “greenfield” perspectief voor de toekomst, in de wetenschap dat vraagstukken op gebied van voedselzekerheid, beschikbaarheid van grondstoffen en schoon water de komende jaren steeds grotere mondiale uitdagingen zullen vormen. Een aantal prominente wetenschappers is ervan overtuigd dat algen een belangrijke rol zullen gaan spelen in het beantwoorden van deze vraagstukken. In vergelijking met landbouwgewassen kan met algen een drogestof opbrengst verkregen worden die (in Nederland) 2-5 maal hoger ligt dan de gangbare akkerbouwgewassen, zoals granen, suikerbieten en aardappelen.

Participanten

Dit project wordt uitgevoerd met meerdere partijen waaronder Evides, AlgaSpring, Dethon en Sagro. Vanuit de Provincie Zeeland is een subsidie toegekend aan dit project, vanwege het innovatieve karakter en omdat het de ambitie van de Provincie voor verdere vergroening van de industrie ondersteunt.

Naar de website van Yara