xxx
Voor informatie, neem contact op met Marlon​ Pijpelink,
Directeur WarmCO2

T: 0115 647551 
E: m.pijpelink@warmco.nl

Koploper hoogwaardige restwarmte en rest CO2

Duurzame projecten in opstartfase in de kanaalzone Gent Terneuzen

Er zijn 3 duurzame projecten in de opstartfase. Dat zijn:

Het project 'Restwarmteproject Sloewarmte BV' valt onder het beheergebied van North Sea Port

Biomassa centrale BIO2E

Op het terrein van Heros Ecopark Sluiskil wordt een tweede biomassacentrale gebouwd.
Het gaat om een centrale waar uit afvalhout en snoeihout 5 MW elektriciteit en warmte gemaakt wordt. Per jaar zal hierin 70.000 ton snoeihout en afvalhout worden verwerkt. Mogelijk wordt de restwarmte van de centrale via een pijpleiding geleverd aan een naastgelegen chemisch complex, waarna het weer retour gaat om te worden hergebruikt als koelwater. Op deze manier zal de chemische fabriek in zijn energie (stoom) behoefte worden voorzien, als alternatief voor gasgestookte boilers.
 
Met de bouw is een investering gemoeid van EUR 17,5 mio. Alle vergunningen en subsidies zijn binnen. Er ligt een contract met Heros om de centrale op het terrein van dat bedrijf te bouwen en de provincie Zeeland heeft ingestemd met de bouw. Bovendien is rijkssubsidie toegezegd voor het project van maximaal EUR 47,5 mio. door middel van een SDE-regeling.

Biomass Trading & Handling

Sagro, Ecoservice en Graanhandel De Feijter zijn een samenwerkingsverband aangegaan om  biomassa overslag te faciliteren in het havengebied van North Sea Port. Men zal zich met name richten op de handel en overslag in hout pellets en andere biomassa stromen.


 

Project dat behoort bij het beheergebied van North Sea Port

Restwarmteproject Sloewarmte BV

Verschillende partijen en de haven van Vlissingen gaan samenwerken om restwarmte uit te wisselen tussen verschillende industriële partijen. De restwarmte van de raffinaderij van Zeeland Refinery (Total/Lukoil) gaat ingezet worden bij Martens Havenontvangst installatie, die de energie gebruikt om ingezamelde afgewerkte olie (sludge) te verwerken tot schone bruikbare stookolie. Daarnaast zal de warmtestroom worden gebruikt door Covra voor klimaatbeheersing in de opslagplaatsen voor nucleair afval.
 

Naar de website van Sloewarmte BV