xxx
Voor informatie, neem contact op met Marlon​ Pijpelink,
Directeur WarmCO2

T: 0115 647551 
E: m.pijpelink@warmco.nl

Koploper hoogwaardige restwarmte en rest CO2

Partners van WarmCO2 

WarmCO2 is een initiatief van Yara Sluiskil en North Sea Port. Twee belangrijke spelers op het economische speelveld van Zeeuws Vlaanderen. Beide hebben duurzaamheid hoog in het vaandel en benutten kansen als het gaat om het verder verduurzamen van de bedrijvigheid in de regio. De bedrijven nemen actief deel aan een aantal initiatieven op regionaal en internationaal niveau om duurzaam ondernemen verder te ontwikkelen.

Yara Sluiskil

Yara is een van de grootste internationale producenten en leveranciers van kunstmest en is actief over de hele wereld. Het van oorsprong Noorse bedrijf heeft kantoren en productielocaties in meer dan 50 landen en verkoopactiviteiten in meer dan 150 landen. Wereldwijd zijn er ruim 10.000 mensen werkzaam bij Yara.  

Yara Sluiskil produceert en verkoopt stikstofhoudende meststoffen en technische chemicaliën. Binnen het internationale concern neemt de vestiging in Sluiskil een belangrijke plaats in. Het is de grootste vestiging die meer dan 10 procent van de totale productie omvat, niet minder dan 4,5 miljoen ton per jaar.

Yara ziet het als haar taak bij te dragen aan de oplossing van wereldwijde vraagstukken op gebied van voedsel, klimaat en water. Om ook in de toekomst de groeiende wereldbevolking te kunnen voorzien van voedsel is een forse toename nodig van de voedselproductie. Dat terwijl de hoeveelheid landbouwgrond beperkt is en de landbouw nu al verreweg het meeste zoet water verbruikt. Samen met de uitdagingen op gebied van klimaat kan én wil Yara een belangrijke rol spelen om deze vraagstukken duurzaam op te lossen.

Yara en WarmCO2

Bij de productieprocessen van Yara Sluiskil komt CO2 vrij. Dit is een belangrijke groeistof voor planten en kan dus goed worden toegepast in de glastuinbouw.Tuinders in het glastuinbouwgebied Zeeuws-Vlaanderen krijgen CO2 via een pijpleiding die vanaf de fabriek naar het glastuinbouwgebied loopt.

Daarnaast komt bij de productie warmte vrij, die via warmtewisselaars de kassen bereikt met een temperatuur van 89 graden Celsius. Dit is voor tuinders de perfecte temperatuur om onder alle omstandigheden de kas te verwarmen.

Meer weten over Yara Sluiskil

North Sea Port

North Sea Port is de havenautoriteit van de havens van Terneuzen en Vlissingen. Samen vormen ze een havengebied dat strategisch is gelegen in Noordwest-Europa, met een gunstige toegang vanaf de Westerschelde. De Westerschelde is een van de drukst bevaren wateren ter wereld. North Sea Port draagt zorg voor een veilige en vlotte doortocht voor de duizenden schepen die ieder jaar de havens aandoen.

Activiteiten North Sea Port

North Sea Port is verantwoordelijk voor de economische ontwikkeling, het beheer, het onderhoud en de exploitatie van de Zeeuwse havens. Bij North Sea Port werken circa 80 mensen aan:
·         Aanleg, beheer en onderhoud van alle infrastructuur
·         Veiligheid in het algemeen en voor het scheepvaartverkeer in het bijzonder
·         Aantrekken van nieuwe bedrijven en de uitgifte van grond

http://www.warmco.nl/files/zsp-02.jpg

Regisseur van de regio

In het havengebied zijn zo'n 200 bedrijven gevestigd, actief in de industrie, logistiek en maritieme dienstverlening. Samen zijn ze
goed voor ongeveer 18% van de totale werkgelegenheid in de provincie Zeeland. Door de uitbreiding van de haven in de Kanaalzone en de nieuwe Scaldiahaven neemt dit aandeel nog altijd toe. De Zeeuwse havens bieden nog volop ruimte voor groei.

North Sea Port stimuleert bedrijven om duurzaam te ondernemen en neemt ook zelf initiatieven op dit terrein, onder meer met de ontwikkeling van Biopark Terneuzen.

Meer weten over North Sea PortVerder naar Advies van WarmCO2