xxx
Voor informatie, neem contact op met Marlon​ Pijpelink,
Directeur WarmCO2

T: 0115 647551 
E: m.pijpelink@warmco.nl

Koploper hoogwaardige restwarmte en rest CO2

Technisch hoogstaand transportsysteem voor restwarmte en rest CO2

De restwarmte van kunstmestfabriek Yara Sluiskil stroomt via pijpleidingen onder de grond naar de kassen van de tuinders in Glastuinbouw Zeeuws-Vlaanderen. Hieronder een schematische weergave. De blauwe lijn geeft weer hoe het warme water loopt.

Bekijk een gedetailleerd exemplaar (pdf download 1,9 mb)

Het systeem maakt optimaal gebruik van de restwarmte afkomstig van Yara Sluiskil.

  • Fabriek Yara Sluiskil: Door een technische aanpassing wordt uit het productie proces het overschot aan warmte onttrokken. Dit wordt via een pijpleiding naar de tuinders van Glastuinbouw Zeeuws-Vlaanderen getransporteerd. Hiertoe is de installatie bij Yara omgebouwd, zodat een externe koppeling met warmwater aan- en afvoer mogelijk is geworden.

  • Waterbuffer: Deze staat bij Yara op het terrein. De buffer wordt gevuld met het warme water afkomstig uit het productieproces bij Yara. De buffer wordt gebruikt als opslag voor een overschot aan warmte vanuit de fabriek. De buffer wordt leeggehaald bij een grotere vraag naar warmte bij de tuinders. Het warme water loopt vanaf het Yara-terrein met buizen die onder grond naar de tuinders. In totaal is een tracé van 15 km aan buizen aangelegd.

  • Luchtkoeler: Deze staat bij Yara op het terrein. Als de volledige capaciteit van de waterbuffer al volledig benut is, kan er een warmwater overschot ontstaan vanuit het productieproces bij Yara. In dat geval helpt de luchtkoelinstallatie om het water naar een lagere temperatuur te brengen, zodat het afgekoelde water weer in de gewone watercyclus hergebruikt kan worden.

  • Pomp: Enkele pompen zorgen ervoor dat het water in de juiste richting door de leiding stroomt richting het tuinbouwgebied en van het tuinbouwgebied weer retour naar Yara Sluiskil.

  • Warmtewisselaar: Deze staat bij de tuinder. Het warme water komt bij de tuinder binnen via een warmtewisselaar. Hij is zo ontworpen dat water van de fabriek contactloos het water circuit van de kas op 89° celsius houdt. Voordelen hiervan zijn: geen bewegende delen in de warmtewisselaar die kunnen slijten en uitsluiten van vervuiling of beïnvloeding van de watercircuits onderling.

  • Kas: In de kas lopen verwarmingsbuizen met het warme water.

Omdat het water van Yara en de tuinder van elkaar gescheiden wordt door de warmtewisselaar, wordt 'besmetting' of vervuiling onder tuinders en Yara voorkomen.Verder naar Duurzame ontwikkeling in de Kanaalzone